Анализа тестова пробног завршног испита на РТС 3

ДешавањаComments Off on Анализа тестова пробног завршног испита на РТС 3

Часовианализетестовапробногзавршногиспита, емитоваћесена РТС 3, у суботу, 17. априла 2021. премаследећемраспореду:

  • од 9 до 10 часоваанализатестапробногзавршногиспитаизсрпскогјезика
  • од 10 до 11 часоваанализатестапробногзавршногиспитаизматематике
  • од 11 до 12 часоваанализакомбинованогтестапробногзавршногиспита 

Часови анализе пробног завршног испита у функцији су подршке ученицима да сагледају своја постигнућа исказана на пробном завршном испиту и на основу тога употпуне своје знање како би остварили што боље резултате на завршном испиту који их очекује 23, 24. и 25. јуна 2021. године.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.