Боје и звуци јесени применом савремених технологија у комбинованом одељењу

Примена савремених технологија у наставиComments Off on Боје и звуци јесени применом савремених технологија у комбинованом одељењу

Да би организација рада у комбинованом одељењу била успешнија, потребно је низ предагошко – дидактичких услова. С обзиром на услове у којима се школа налази реализован је час уз коришћење савремене технологије.

1 (3)

Јелена Митрић, учитељ у комбинованом одељењу IIи IV8, у издвојеном одељењу у Каменици је иновирала час Српског језика у складу са индивидуалним могућностима својих ученика. Показала је како истовремени рад са различитим садржајем и различитим узрастом ученика може бити продуктиван. Ученици су коришћењем лаптопа и таблета пратили одређени план и активно учествовали на часу. Самостално су гледали снимке, мењали слајдове и користили апликативне програме. На тај начин су сликовито описивали боје и звуке јесени и несебично једни другима помагали у томе.

Учитељ на овај начин даје могућност да се традиционална настава обогати савременом и пружи својим ученицима већу очигледност и заједничку сарадњу. Одушевљење ученика и њихово интересовање за савремену технологију је препознао њихов учитељ и обећао им да ће овакав час реализовати поново.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.