„ДАН ИТЕЛИГЕНЦИЈЕ“

ДешавањаComments Off on „ДАН ИТЕЛИГЕНЦИЈЕ“

Међународна иницијатива “Дан интелигенције” покренута је са циљем обележавања 1.октобара, као дана оснивања Менсе (1.октобар 1946. године, Оксфорд, Уједињено Краљевство).

Менса Србије и удружење креативних учитеља, кроз иницијативу „Дан интелигенције“ имали су за циљ указвање на значај стимулације интелектуалних способности од најранијег узраста, кроз осмишљене и вођене методе и технике рада.

„Дан интелигенције“ са одобреном активношћу по пријавном конкурсу могао је бити реализован у периоду од 22. септембра до 16.октобра, а право учешћа имали су учитељи наше земље и земаља из региона.

На конкурс је аплицирало два учитеља наше школе у сарадњи са педагогом и директором школе и обе активности су одобрене за реализацију и увршћене у базу активности удружења.

Прва активност „Колачари-лицидарско срце“ реализована је 3. октобра са 25 ученика трећег разреда, а имала је за циљ да укаже на значај мануелних активности у развоју и стимулацији интелектуалних вештина.

Друга активност „Сингапурска математика“ реализована је 7. октобра са ученицима првог и другог разреда, а имала је за циљ оспособљавање ученика за читање текста са разумевањем, односно за уочавање и издвајање основних информација у тексту неопходних за решавање проблема и њихово постављање помоћу слика (пиктораланих модела) у одговарајуће односе (графички приказ) који дају јасну представу математичких поступања при долажењу до решења текстуалних задатака.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.