Директор школе

БИОГРАФИЈА ДИРЕКТОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ КРАЉЕВО

Директор школе, Биљана Барловац, је рођена 29. 05. 1973. године у Краљеву, где је завршила Основну школу и Средњу медицинску школу. Дипломирала је 1997. године на одсеку за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Приштини и стекла звање професор педагогије.

Од 1998. године је радила као стручни сарадник – педагог, најпре у Основној школи „Чибуковачки партизани“ у Краљеву, а потом у Основној школи „Вук Караџић“ у Краљеву. Именована је за помоћника директора Основне  школе „Вук Караџић“ школске 2003/04. и  школске 2010/11. године. Посао вршиоца дужности директора  Основне  школе „Вук Караџић“ у Краљеву је обављала од  јуна 2014. године, а од августа 2014. године је именована за директора школе.

Специјализацију из породичне психотерапије је завршила при Институту Европске асоцијације за породичну психотерапију у Београду 2010. године и стекла звање породичног саветника.

Напредовала је у струци и 2013. године стекла звање педагошког саветника.

У периоду од 2012. до 2014. године је била члан Управног одбора КУД-а Абрашевић у Краљеву.

Од новембра 2015. године је члан Комисије за полагање испита за лиценцу васпитача, наставника и стручних сарадника. Један је од испитивача оспособљености приправника за самостално остваривање образовно-васпитног рада.

Од 2016. године се налази на Листи оцењивача рукописа уџбеника.

Од 2017. године је члан комисија које ће учествовати у припреми предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину и то као члан Централне комисије, Комисије за управљање и руковођење, Комисије за васпитни рад и Комисије за децу/ученике којима је потребна додатна подршка у образовању.

Oд 2018. године – на Листи спољних сардника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за професионални развој запослених у образовању.

– 2018. године – евалуатор уџбеника за први разред основне школе за наставне предмете: Српски језик (Читанка и Буквар),  Математика (уџбеник) и Свет око нас (уџбеник).

– 2018. године – на Листи спољних сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

– 2018. године – стечено академско звање мастер лидерства у образовању на Факултету Педагошких наука Јагодина, Универзитета у Крагујевцу.

Студијско путовање у Финску у новембру 2017. године.

            Удата је и мајка двоје деце.

Учествовала је и излагала на бројним међународним и националним научним скуповима, конгресима и симпозијумима:

 • на Међународном научном скупу посвећеном јубилеју 400 година од објављивања Првог српског буквара Саве Инока Дечанског на Брезовици 1997. године
 • на ванредном Конгресу педагога Југославије у Београду 1999. године
 • на научно-стручној интердисциплинарној конференцији Техника и информатика у образовању, ТИО, 2010. године у Чачку
 • на: 26., 27., 28., 29., 30., и 31. Сабору учитеља – Унапређивање праксе кроз размену професионалних искустава 2013. до 2017. године
 • на научном скупу Педагошког покрета Србије 2014. године – Актуелни проблеми, стратегије и реформе образовања у Србији
 • предавање у оквиру акредитованог програма за здравствене раднике „Како васпитавамо децу“, 2013. године
 • предавање у оквиру акредитованог програма за здравствене раднике „Како препознати дете које трпи насиље“, 2014. године
 • на округлом столу : ,,Женско предузетништво“ у организацији РПК КВ, РПК Србије и Министарства привреде, 2015. године
 • на Шестом међународном симпозијуму за директоре основних и средњих школа „Наша школа, безбедно окружење за постизање најбољих резултата“ 2015. године
 • 5. Смотри сценског учитељског стваралаштва у Лесковцу 2015. године
 • Међународном научном скупу УКСП ИС 2015. „Унапређивање конкурентности српске привреде као оквир и подстицај инвестиција у Србији“, 2015. године
 • Трећем интердисциплинарном симпозијуму за директоре школа југоисточне Европе у Грчкој „Званични план дигитализације у школама југоисточне Европе“, 2015. године
 • Трећој међународној Агробизнис конференцији МАК 2016 „Западни Балкан и Европа“ 2016. године
 • Седмом међународном симпозијуму за директоре основних и средњих школа „Руковођење школом у 21. веку – знање, искуство, визија“, 2016. године
 • Стручни скуп-конференција ,,Школа и популациона политика“, године
 • Осми међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа ,, Нове тенденције у управљању школом“, 2017. године.
 • на Националној конференцији са међународним учешћем,, Реинжењеринг пословних процеса у образовању РППО17“
 • Стручни скуп – конференција ,,Одговорност директора у образовном систему Републике Србије”
 • Девети међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа ,,За корак у иновацијама испред других ”
 • ,,Нове технологије у образовању”, 2018.

Објавила је и бројне радове:

 • у Зборнику Наставно-научног већа Техничког факултета у Чачку, 2010.год.(научно-стручна конференција са међународним учешћем-,,Учење на даљину-е- образовање“
 • на 26. Сабору учитеља Србије и Смотри стваралаштва учитеља Србије 2012. године – ,,Увек милом никад силом“
 • на 27. Сабору учитеља Србије и Смотри стваралаштва учитеља Србије 2013. године – „Први светски рат“
 • на 28. Сабору учитеља Србије и Смотри стваралаштва учитеља Србије 2014. године :1. Пројекат: Организација „Дечје недеље“, 2. „Прерада старе хартије“ и 3. „Манифестација: Новогодишње посело“
 • на 29. Сабору учитеља Србије и Смотри стваралаштва учитеља Србије 2015. године :1. ,,Ко ради себе гради“, 2. „Имам право на право“, 3. „Декупаж у Шумарској школи“ и 4. „Новогодишња приредба“.
 • на 30. Сабору учитеља Србије и Смотри стваралаштва учитеља Србије 2016. године :1. „Вршњак ментор“, 2. „Живот и дело Вука Стефановића Караџића“, 3. ,, Са децом око света- Бугарска“, 4. „Чиста вода је лепота, она је услов здравог живота“ и 5. „Долином Јелениних јоргована“.
 • на 31. Сабору учитеља Србије и Смотри стваралаштва учитеља Србије 2017. године – „Хоћу да сачувам планету“
 • у Зборнику радова Наградног конкурса Дигитални час у школској 2015-2016. години – „Вршњачка едукација помоћу ИКТ“
 • на трећој међународној Агробизнис конференцији МАК 2016 – „Туризам у бањама Србије и земљама Западног Балкана“
 • на Националној конференцији са међународним учешћем,, Реинжењеринг пословних процеса у образовању РППО17“ – ,, Употреба савремених наставних средстава у функцији унапређења наставе“
 • ,,Ја у свету рада“, публикован рад у електронском  Зборнику акредитованих програма сталног стручног усавршавања за школску 2017/18.год. на Сабору учитеља Србије.

 • ,,Када бих могао, променио бих…“, публикован рад у електронском Зборнику акредитованих програма сталног стручног усавршавања за школску 2017/18. године на Сабору учитеља Србије

 • Пројекат ,,Хоћу да сачувам планету”, објављен је у бази примера успешних ваннаставних активности Завода за унапређивање образовања и васпитања, 2018. године.

Добитница је многих захвалница и признања:

 • од Учитељског друштва Лесковац за учешће у Међународној 5. смотри сценског учитељског стваралаштва у Лесковцу, 2015. године,
 • од Удружења Краљевина Србија за несебичну помоћ Удружењу у реализацији ,,Васкршњег дечијег сабора“ у Краљеву, 2016. године
 • од Учитељског друштва Лесковац за учешће у 6. Републичкој смотри сценског учитељског стваралаштва у Лесковцу 2016. године
 • од колектива ОШ „Вук Караџић“ у Краљеву за значајно унапређење услова и живота и рада школе, 2016. године
 • од Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ у Краљеву за успешну сарадњу, 2016. године
 • добитник је Златног знака у име ОШ ,,Вук Караџић“ који додељује Црвени Крст Србије за значајне резултате у остваривању задатака и циљева Црвеног Крста, 2016. године
 • од Братства храма светог Василија Острошког у Кованлуку за материјалну помоћ у изградњи Храма, 2016. године
 • од Друштва српско-француског пријатељства „Света Јелена Анжујска“ Краљево за допринос у реализацији међународне манифестације Дани Јоргована, 2017. године
 • од Учитељског друштва Лесковац за учешће у 7. Републичкој смотри сценског учитељског стваралаштва у Лесковцу, 2017. године
 • од Министарства спољних послова Републике Србије за организацију посете Музеју српске дипломатије по програму „Кад порастем бићу дипломата“, 2017. године
 • од ОШ „Бранко Ћопић“ у Београду поводом годишњице братске сарадње и оствареног пријатељства са жељом да оно још дуго траје, 2017. године
 • од ООУ ,,Св. Кирил и Методи“ у Велесу у Македонији за успостављање успешне сарадње, 2017. године
 • од Удружења Руке пријатељства у Краљеву за допринос у побољшању образовања Рома и промоцију ромског културног стваралаштва, 2017. године.
 • од Црвеног крста Србије, Црвеног крста Косова и Метохије, Црвеног крста Штрпце у име школе за пружену помоћ, изказану солидарност и хуманост, 2017. године
 • од Удружења Плава шкољка за учествовање на Вуковим данима у Београду, 2017. године

 

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com