Идентификација и рад са даровитом децом

ДешавањаComments Off on Идентификација и рад са даровитом децом

26. и 27. маја текуће године наставници наше школе су похађали семинар „Идентификација и рад са даровитом децом“. Реализатори семинара, Бранка Граховац и Мирела Марковић, истакле су значај ојачавања сензибилности просветних радника за препознавање особина даровите деце и у складу са њима реализацију ИОП-а. Радило се на идентификацији различитих облика даровитости, уочавању предности и недостатака васпитно-образовног система као чиниоца развоја даровитости, стимулисању међуповезаности различитих врста интелигенције, унапређењу сарадње са родитељима даровитог детета и разликовању различитих облика понашања као и начину испољавања даровитости.

Наставници су у току семинара, који је наша школа организовала према каталогу акредитованог програма сталног стручног усавршавања Завода за унапређивање образовања и васпитања, прошли кроз теме: појам даровитог детета, развој даровитости, инвентар вишеструке интелигенције, лингвистичка и логичко-математичка интелигенција, музичка и сликовна интелигенција, телесна и природњачка интелигенција, друштвена и лична интелигенција и план акције.

Током свих радионица наставници су узели активно учешће. Показатељи даровитости за свих осам врста интелигенције на које су реализатори указали и предложене методе рада за сваку од њих допринеће унапређењу рада наставника са даровитом децом.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.