Интегративна настава-биологија и географија

ДешавањаComments Off on Интегративна настава-биологија и географија

Примена раније наученог из географије о клими, земљишту, флористичким и фаунистичким областима Србије на часу биологије на коме се обрађивала тема-Копнени екосистеми Србије. Ученици су показали завидан ниво знања из оба предмета.

Станислава Јовановић Поповић
Наташа Милојевић

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.