Интервју директорке Биљане Барловац за Школски портал

ДешавањаComments Off on Интервју директорке Биљане Барловац за Школски портал

Брига о личном развоју ученика је наш приоритет

Kроз интервју Вам представљамо директорку Основне школе “Вук Kараџић” Kраљево, госпођу Биљану Барловац.

Молим Вас да нам укратко представите своју школу?

Наша школа је једна од највећих основних школа на територији ШУ Kраљево по броју ученика. Школске 2018/19. год. наставу похађа 1018 ученика. Протеклих година је много напора учињено на модернизацији и опремљености школе дигиталном технологијом и наставним средствима. Донацијом МПНТР и компаније Хуаwеи смо постали прва „паметна школа“ у Србији. Наша снага су људски ресурси који су веома мотивисани за унапређење рада школе, спремни и отворени за тимски рад и стално стручно усавршавање. Брига о личном развоју ученика је наш приоритет, а рад наставника усмерен је према сваком ученику. Kод ученика развијамо критичко мишљење и логичко закључивање подстицањем слободе говора па наши ученици отворено изражавају свој став и мишљење, што се види и кроз активан рад Учениког парламента и његово учешће у животу и раду школе. Наша мисија је брига о свестраном развоју ученика, развој одговорног односа према себи и окружењу, промоција здравих стилова живота, развијање сарадње, толеранције и хуманости. Желимо да будемо школа савремене наставе са уређеним и пријатним простором која постаје центар образовне изузетности у локалној средини. 

Шта сматрате највећим успехом школе?

Највећи успех школе се огледа у лепо васпитаној и доброј деци која остварују значајна постигнућа на свим нивоима такмичења и која су веома мотивисана за учешће у активностима школе и ван наставе. Наши ученици се примерно владају током посета институцијама, на екскурзијама и излетима за шта су редовно похваљивани. Да би смо то постигли као школа интензивно радимо на превенцији ризичних облика понашања и брзо и ефикасно реагујемо на сваки вид насиља. Запослени у школи брину о ученицима уз пружање подршке и помоћи. Нарочита подршка се пружа ученицима са сметњама у развоју и са тешкоћама у учењу. Посебну пажњу посвећујемо промоцији хуманих вредности кроз организовање хуманитарних акција намењених пружању помоћи како нашим тако и ученицима других школа. Наши ученици у њима радо учествују и остварују значајна постигнућа на такмичењима Црвеног крста због чега смо добитници највишег признања из области хуманитарног рада – Златног крста. 

Kако оцењујете сарадњу са локалном самоуправом и осталим партнерима?

Поред тога што имамо изузетну сарадњу са МПНТР, ШУ и локалном самоуправом, негујемо и добру сарадњу са свим релевантним институцијама, удружењима, школама из земље и иностранства, амбасадама других земаља у Србији, друштвено одговорним компанијама из земље и иностранства и представницима медија.

На шта сте посебно поносни?

Посебно сам поносна на међуљудске односе који се огледају у доброј сарадњи, спремности на помоћ и размену искустава. Срдачан и колегијалан однос према новопридошлим наставницима, ведар дух и позитивна атмосфера је оно по чему се као школа препознајемо.

Запослени су веома ангажовани на школским и ваншколским такмичењима и конкурсима. Поседују висок ниво емпатије и разумевања потреба ученика, мотивисани су за додатно ангажовање и рад са талентованим ученицима као и реализацију многих пројеката који доприносе обезбеђивању квалитета рада школе. Поносна сам на задовољне ученике који активно учествују у животу и раду школе као и на изузетну сарадњу са родитељима/старатељима. 

Шта мислите о тренутном систему образовања?

Последњих година је уложено много напора да се систем образовања унапреди и кроз реформе модернизује како би био ефикаснији и како би се приближио европским стандардима. 

За крај како видите свој посао и шта мислите да су најбитније карактеристике доброг директора школе?

Волим посао којим се бавим. Динамичан је, захтеван и веома одговоран али надасве леп. Чиним да буде креативан. Има доста простора за истраживање, унапређивање, усавршавање, кооперацију… Kарактеристике доброг директора се огледају у лидерским способностима. Директор треба да ради на организационој култури и развоју људи. Адекватним начином управљања као и похвалом и промоцијом резултата ученика и наставника директор утиче на повећање радне ангажованости, веће продуктивности и смањењу стреса. Личним примером подстиче личну одговорност запослених и ученика. Уважавањем и имплементацијом предлога ученика, родитеља и запослених у рад школе директор пружа јаку подршку свим актерима школског живота. Важна је добра сарадња са МПНТР, локалном самоуправом и осталим партнерима, као и спремност за ширење сарадње и размену искустава са школама у земљи и ван ње.

Интервју реализовао уреднички тим Школског портала

Фотографије: архива ОШ “Вук Kараџић” Kраљево

Извор:

https://www.skolskiportal.rs/clanci/1500-briga-o-licnom-razvoju-ucenika-je-nas-prioritet?fbclid=IwAR0rtSii2gКDfZDLgxFpLfHsjls5uytb2jOBPcpYoAI9HxHIqCieML6f0k8

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.