Новембар- месец борбе против болести  зависности

ДешавањаComments Off on Новембар- месец борбе против болести  зависности

За чланове хуманитарно-здравствене секције и заинтересоване ученике у матичној школи је 28.11.2022. године одржано  предавање и радионица на тему болести зависности.  Богдан Јашовић и Татјана Бањац, волонтери Црвеног крста Краљево у сарадњи са наставницом Љиљаном Ракић су присутне ученике упознали са врстама болести зависности. Осим хемијске зависности од алкохола, никотина, хероина, марихуане и других  психоактивних супстанци које мењају стање свести, опажање, мишљење, расположење, понашање,  све је присутнија и нехемијска зависност, међу коју спада и коцкање које бележи пораст. Осим од коцке, код младих је нарочито присутна зависност од интернета, игрица и слично.

Приоритет у борби против болести зависности јесте превенција, а најважнији је разговор са младима и упућивање у могуће последице конзумирања различитих врста хемијских супстанци што их може довести до зависности. Волонтери су посебно нагласили да је јако важно да родитељи буду укључени у све аспекте живота свог детета и да заједно са њим уче о новим садржајима(нарочито на инернету) којима  дете може бити изложено.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.