ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ: БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

ДешавањаComments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ: БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

Поштовани родитељи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да у оквиру програмске активности „Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе“ обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави.

Министарство је планирало да у оквиру ове програмске активности  за школску 2022/2023. годину обезбеди бесплатне уџбенике за што већи број ученика, па су потребни подаци о:

  • ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)
  • ученицима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану укључујући и ИОП 3
  • ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
  • ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему образовања Републике Србије
  • ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском форматуи, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • За ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци социјалне помоћи)- решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет)- потврду образовно-васпитне установе о својству ученика или студента (прилаже се за свако дете у породици).
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у нашој основној школи, школа не издаје потврду, већ се ученик пријављује код одељењског старешине, који евидентира име ученика, као и податке о браћи и сестрама (име, презиме и одељење)
  • За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима (али је потребно да одељењски старешина достави информацију о заинтересованости за добијање бесплатних уџбеника)

Ако ученик остварује право по више основа, уџбенике добија по основу једног критеријума.

Ако ученик остварује право по више основа, а један основ је стицање основношколског  образовања и васпитања по индивидуалном образовном плану или који  образовно-васпитни рад не остварује по индивидуалном плану, али има потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат уџбенике добија по том основу.

Уколико ученик испуњава услов за добијање бесплатних уџбеника по неком од наведених критеријума, потребно је да родитељ о томе обавести одељењског старешину и достави потребну документацију.

Рок за пријављивање на нивоу школе и достављање документације је среда 11.03.2022. године. Накнадна пријава неће бити могућа. Молимо родитеље да се благовремено пријаве за бесплатне уџбенике и доставе документацију. Поштовање рокова је неопходно, због рока у ком школа треба да провери пријаве и достави информације Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Напомена за родитеље будућих првака: Родитељи будућих првака који испуњавају наведене услове већ сад могу да се пријаве код секретара школе, а школа ће направити процену броја потребних уџбеника (с обзиром да упис ученика у први разред траје до 31. маја).

Директор школе
Милена Брковић

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.