ОБАВЕШТЕЊЕ за ученике који похађају наставу на даљину

ДешавањаComments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ за ученике који похађају наставу на даљину

ОБАВЕШТЕЊЕ за ученике који похађају наставу на даљину и ученике од петог до осмог разреда за дане када наставу не похађају у школи

Настава на даљину за ученике од 1. до 4. разреда који нису у могућности да исту похађају непосредно у простору школе, биће емитована на мултимедијској интернет платформи РТС Планета. Наставници ће додатну подршку овим ученицима пружати путем платформе Гугл учионица,а ученици су у обавези да редовно прате часове на мултимедијској интернет платформи РТС Планета, раде задатке које наставници поставе на наведеној платформи и учествују у пројектима. Вредновање и напредовање ученика (оцењивање) вршиће се искључиво у школи у договору са наставником, а у складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години издатим од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Данима када ученици од 5. до 8. разреданаставу не похађају у школи исту ће пратити на каналима РТС 2 и РТС 3 према следећој сатници приказивања:

РАЗРЕД Сатница приказивања часова РАЗРЕД Сатница приказивања часова
Пети разред

РТС 2

08.00 – 08.30 Седми разред

РТС 3

09.45 – 10.15
08.35 – 09.05 10.20 – 10.50
09.10 – 09.40 10.55 – 11.25
Шести разред

РТС 3

08.00 – 08.30 Осми разред

РТС 3

11.30 – 12.00
08.35 – 09.05 12.05 – 12.35
09.10 – 09.40 12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

Наставници ће додатну подршку ученицима пружати путем платформе Гугл учионица, а ученици су у обавези да редовно прате часове на каналима РТС 2 и РТС 3 и раде задатке које наставници поставе на наведеној платформи.

Снимљени часови који се емитују путем Јавног медијског сервиса Србије су доступни и на на мултимедијској интернет платформи РТС Планета.

У оквиру националне платформе за онлајн учење који је назван Моја школа, на адреси mojaskola.gov.rs која подржава наставу емитовану на РТС-у  сви ученици ће имати могућност праћења и реализаије наставе на даљину, као и приступ тестовима.

Распореди РТС часова биће доступни на адреси rasporednastave.gov.rs.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.