ОБАВЕШТЕЊЕ о продуженом боравку

ДешавањаComments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ о продуженом боравку

У време када се настава организује уз мноштво мера заштите здравља деце и запослених услед епидемије КОВИД 19, продужени боравак могу да похађају ученици чији су родитељи запослени а послове не могу да обављају од куће. Уколико родитељи желе да укључе дете у продужени боравак, у обавези су да школи доставе потврду  издату од стране послодавца којом доказују да послове морају да обављају у седишту или другим пословним или организационим јединицама фирме, заједно са контактом послодавца.

Рад у продуженом боравку на почетку школске 2020/2021. године у ванредној ситуацији услед епидемије КОВИД 19 ће се одвијати у једној смени у две просторије: просторија продуженог боравка и просторија библиотеке прилагођена за продужени боравак.

Радно време продуженог боравка је од 07:00 до 16:30 часова. Продужени боравак почиње са радом 01.09.2020. године.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Милена Брковић

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.