ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА ОД ПОНЕДЕЉКА, 13.09.2021. ГОДИНЕ

ДешавањаComments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА ОД ПОНЕДЕЉКА, 13.09.2021. ГОДИНЕ

На основу одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, формираног од стране Кризног штаба, од 13.09.2021. године у VII и VIII разреду основних школа на територији града Краљева примњиваће се II модел организације образовно-васпитног рада.

Други модел организације образовно-васпитног рада подразумева да се образовно-васпитни процес организује комбиновањем непосредне наставе и наставе на даљину у одељењима VII и VIIIразреда.

За ученике од I до VI разреда нема промена у начину рада и похађања наставеи одељења ових разреда се не деле на групе.

Одељења VII и VIIIразреда се деле на групу А и групу Бу складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно- васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години.

Од 13.09.2021. годинегрупа Анаставу у школипохађа у понедељак, среду и петак, а група Б у утоак и четвртак. Групе мењају дане када наставу похађају у школи на недељном нивоу, тако да ће у наредној седмици група А наставу у школи похађати у уторак и четвртак, а група Б у понедељак, среду и петак.

Данима када ученици наставу не похађају у школи исту ће пратити путем јавногмедијскогсервиса и путем Гугл учионице, у којој ће наставници постављати материјале и задатке за рад.

Имајући у виду доминантну трансмисију делта варијанте SARS-CoV-2, која може узроковати оболевање од COVID-19 и код особа које су претходно прележале ову болест и код вакцинисаних особа, Тим је донео одлуку о неопходности употребе заштитних маски за све запослене, укључујући и особе које су потпуно вакцинисане против COVID-19 и особе које су прележале COVID-19.

Тим препоручује употребу заштитних маски за све ученике и све време боравка у школи. Изузетно, када ученик из здравствених разлога не може да носи маску због контраиндикација, које су потврђене стручним мишљењем лекара специјалисте одговарајуће гране медицине, потребно је организовати рад тако да овај ученик борави у школском простору без маске, при чему је потребно повећати физичку дистанцу са другим ученицима и запосленима и појачати примену свих мера заштите (дезнифекција руку, чишћење и дезинфекција наставних средстава и простора). Овај изузетак могуће је применити на захтев родитеља и искључиво уз приложено мишљење лекара специјалисте одговарајуће гране медицине и то по правилу у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Милена Брковић

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.