ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Најава догађајаComments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Редован упис деце у први разред основне школе школске 2019/2020. године почиње 01.04.2019. године у матичној школи, Ул.Излетничка 10, Краљево, сваког радног дана од 09-13 часова.

Документа која је потребно донети приликом уписа су:

  1. Дететов извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са холограмом у горњем десном углу – може бити старији од 6 месеци )
  2. Потврда о здравственом стању детета
  3. Потврда о пребивалишту детета или родитеља (не старија од 6 месеци)
  4. Уверење да је дете похађало припремни предшколски програм (подноси се по завршетку припремног предшколског програма, а преузима се у вртићу/предшколској установи коју дете тренутно похађа).

У  СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЕЛЕКТРОНСКОЈ УПРАВИ ( “Службени гласник РС“, бр.27/18), РОДИТЕЉИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ШКОЛИ, ПРИЛИКОМ УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ  2019/2020. ГОДИНЕ, ДОСТАВЉАЈУ  ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ И ДОКАЗ О ПРИЈАВИ ПРЕБИВАЛИШТА У ПАПИРНОЈ ФОРМИ, ВЕЋ ЋЕ ИМАТИ МОГУЋНОСТ ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ШКОЛИ, ДА ШКОЛА У ЊИХОВО ИМЕ НАВЕДЕНА ДОКУМЕНТА ПРИБАВИ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ.

РОДИТЕЉИ, ОДНОСНО ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ УЧЕНИКА, НАВЕДЕНА ДОКУМЕНТА МОГУ И ДАЉЕ ПО СВОМ ИЗБОРУ ДОСТАВЉАТИ У ПАПИРНОЈ ФОРМИ.

ДОБРОДОШЛИ ПРВАЦИ!!!

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.