Обука „Компетенције за демократску културу“

ДешавањаComments Off on Обука „Компетенције за демократску културу“

Овај програм обуке је настао у оквиру пројекта ,,Подстицање демократске културе у школама” за­једничког програма Европске уније и Савета Европе.  У  периоду од 2017. до 2019. године  обухватио је 20 школа у Србији. У сарадњи са Министарством просвете у наставку је прерастао у пројекат „Kвалитетно образовање за све“  који је у периоду од  2019-2022  обухватио 59 школа у Србији. Акценат је на учењу у складу са компетенцијама  што подразмева скуп повезаних знања, вештина, ставова и личних својстава који једној особи омогућавају да у датом контексту, у одређеној ситуацији, преузме одговарајућу активност и да ту активност обави ваљано, успешно и ефикасно. Референтни оквир компетенција за демократску културу обухвата 20 компетенција које су распоређене у односу на то да ли припадају вредностима, ставовима, вештинама, знању и критичком разумевању  одређене области. Кроз референтни оквир за демократску културу школе су организовале велики број разноврсних активности, са педагошким приступима примереним за развој компетенција за демократску културу и стварање пријатнијег, занимљивијег и безбеднијег школског амбијента, оснажујући истовремено своје капацитете за отклањање насилних, дискриминаторних и антидемократских структура у школи и школском окружењу, унапређујући етос.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.