„Од играња до програмирања“

ДешавањаПродужени боравак - ДешавањаComments Off on „Од играња до програмирања“

Ученици коју су укључени у активности у продуженом боравку, узели су учешће у Европској недељи програмирања („EU Code Week“).

У периоду од 7. до 11. октобра, смењивале су се различите активности усмерене на развој интересовања ученика за бављење програмирањем, али и сагледавање значаја ИКТ у савременом животу човека и њихово оспособљавање за креативно, продуктивно, сврсисходно,али пре свега безбедно коришћење ИКТ-а.

У низу игровних активности, поред кодирања, ученици су развијали и кретне и орјентационе вештине, планирајући и изводећипокрете кроз различите мреже датих облика.

                                                                 * * * * *

„Ухвати зеца“ била је прва игра кроз коју су ученици упознали са општим појмом програмирања, у смислу осмишљавања, односно планирања (програмирања)  корака које треба прећи како би се сви „зечеви“ покупили. На почетку су имали услов, да својим кретањем у виду зечјих поскока кроз квадратно поље покупе све „зечеве“, а потом да то учине планирањем и извођењем најмањег броја корака (поскока). Пре извођења, ученици су имали обавезу да планиране кораке (поскоке) запишу у чему су им помагале учитељице.

 

„Како слику види око рачунара?“ је активност дата као одмор од претходног дана. Ученици су у квадратну мрежу исцртавали „иксиће“ различитим бојама или потпуно бојили кваратна поља, како би добили слику идентичну датој. (Pixel Аrt)

 

Програмирање помоћу рачунара – На почетку активности, вратили смо се игри са „зечевима“, али с том разликом да су ученици сада своје кораке планирали постављењем магнетних картица са налепљеним стрелицама („додавање блокова у линеарном коду“).

Након тога, прешли смо за рачунар. Code.org је одлична платформа за учење програмирања од најранијег узраста. Дате вежбе ученици доживљавају као „играње игрица“, што је можда условљено богатим аудио и вузалним ефектима. Познајући ученике и њихове способности, учитељ је одредио нивое за учење на платформи. Поједини ученици су радили на 4. нивоу платформе, а поједини на 10. нивоу.

„Скривени слаткиши“ – ученици су помоћу апликације за скенирање QR кода на телефону учитеља, имали задатак да открију „тајно скровиште“ скривених слаткиша. Пре тога, учитељ је на различитим локацијама у установи поставио налепљене QR кодове, који су откривали слике школског дворишта (Print Screen сателитског снимка Googl Maps школске зграде) са уцртаним местом где се налази следећи QR код, односно тражена „тајна“ локација. По завршеном задатку, док су се сладили освојеном наградом, ученици су самоиницијативно проналазили кодове на својим свескма, у својим уџбеницима и осталим предметима у окружењу, тако да су разумели значај постојања кодова на различитим предметима и њихову намену, односно како да кроз једну рачунарски обрађену слику, дођу до различитих, често значајних информација о производима које користе у свакодневном животу.

Последњег дана Недеље програмиања, ученици су помоћу учитеља креирали игрицу „Чувајмо планету“ у Scratch-u, коју можете погледати, али се и сами поиграти путем линка:

https://scratch.mit.edu/projects/336659875

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.