ОШ „Вук Караџић“ у посети Шумарској школи у Краљеву

ДешавањаComments Off on ОШ „Вук Караџић“ у посети Шумарској школи у Краљеву

Стручни сарадници наше школе, педагози и психолог су 24. новембра 2017. године посетили Шумарску школу и Дом ученика у Краљеву. Присуствовали су презентацији школе и узели активно учешће у панел дискусији „Шумарска школа у природи и привреди“.

Ова средња стручна школа у оквиру два подручја рада, шумарство и прерада дрвета и геодезија и грађевинарство образује следеће профиле: шумарски техничар, шумар, техничар за ловство и рибарство, техничар за пејзажну архитектуру, техничар за финалну обраду дрвета, столар, архитектонски техничар, геодетски техничар-геометар као и смер оператер за израду намештаја, који образује ученике по дуалном моделу.

Наши стручни сарадници су имали прилику да обиђу простор, специјализоване радионице и кабинете, као и Дом ученика. Са простором који је прилагођен пријатном боравку, како у самој школи, тако и у школском дворишту, Шумарска школа се сврстава у најопремљеније школе у региону.

Због јединствености струке, ученици Шумарске школе учествују и постижу успехе на великом броју међународних такмичења, као и међународним разменама ученика. Посебну пажњу школа посвећује разноврсним ваннаставним активностима па су ученицима на располагању бројне секције. Значајна је погодност и могућност добијања стипендија и бесплатних уџбеника за дефицитарна занимања.

Шумарска школа својим ученицима нуди не само теоријско образовање, већ им преноси генерацијско искуство и љубав према природи чиме се ученици оспособљавају да након завршене школе могу да изађу у сусрет свим захтевима које привреда пред њих поставља. Након завршене школе ученици имају проходност ка свим техничким факултетима и високим школама струковних студија.

Договорена је и сарадња као и заједничке активности са Шумарском школом у оквиру програма предузетништва у нашој школи.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.