Парламентарци Основне школе „Вук Караџић“

ДешавањаComments Off on Парламентарци Основне школе „Вук Караџић“

Дана 11. септембра 2018. године одржан је састанак Ученичког парламента наше школе. Састанку су присуствовалa по два ученика из сваког одељења петог и шестог разреда који чине Вршњачки тим, по два ученика из сваког одељења седмог и осмог разреда који су чланови Ученичког парламента и координатори наставници Марко Јоргић и Ивана Кекерић.

Данашњи састанак је први у новој школској 2018/2019. години на којем су се ученици упознали са организацијом рада и планом Ученичког парламента. Изабрано је ново руководство, одређени су ученици који ће узимати учешће у раду Школског одбора, Савета родитеља, Наставничког већа и Стручног актива за развојно планирање. Тајним гласањем, које је обављено у матичној школи у Рибници за председника Ученичког парламента изабран је Огњен Марић, ученик осмог разреда из издвојеног одељења са Берановца, а за његовог заменика изабрана је Жељана Чингелић, ученица осмог разреда из матичне школе.

Парламентарце наше школе у школској 2018/2019. години очекују занимљиве и корисне активности, који су планом рада за ову годину утврђене и које су на овом састанку једногласно усвојене.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.