Подношење захтева за упис детета ван подручја школе у први разред основне школе

ДешавањаComments Off on Подношење захтева за упис детета ван подручја школе у први разред основне школе

У складу са чланом 22. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и чланом 55. Закона о основном образовању и васпитању и  („Службени гласник РС“ број 55/2013, 101/2017, 27/2018, 10/2019, 129/2021 и 129/2021) јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге законске заступнике, о деци која треба да се упишу у први разред основне школе најкасније до краја фебруара текуће године за наредну школску годину.

Евидентирање деце врши се у  Одељењу друштвених делатности Градске  управе.

Уколико родитељ односно други законски заступник жели да упише дете ван подручја школе којој дете припада према месту становања мора да  поднесе  захтев  изабраној  школи.

Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Позивамо све родитеље који су заинтересовани да своје дете упишу у ОШ „Вук Караџић“ да благовремено, већ од понедељка 23. јануара 2023. године поднесу захтев за упис детета ван подручја школе.

Захтеви за сагласност се могу преузети са сајта школе или у одељењу друштевних делатности Градске управе (зграда Градске управе, први улаз, III спрат, соба 308 А). Захтев за сагласност се подноси у два примерка. Подношење захтева се врши сваког радног дана у секретаријату школе  од 8:00 до 13:00 часова.

Школа ће, у складу са просторним и кадровским могућностима, обавестити родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе, најкасније до 30. априла 2023. године.

Школа ће родитеље обавестити о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе у што краћем року.

Упис деце у први разред школске 2023/2024. године вршиће се од 1. априла 2022. године.

Добро дошли у ОШ „Вук Kараџић“!

Директор
Милена Брковић

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.