Почетак другог полугодишта- организација рада од 24.01.2022. године

ДешавањаComments Off on Почетак другог полугодишта- организација рада од 24.01.2022. године

У понедељак, 24.01 2022. године почиње друго полугодиште школске 2021/22. године.

Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, на састанку одржаном 19.01.2021. године, у складу са стручним упутствима за организацију образовно-васпитног рада у основној школи за школску 2021/22. годину донео је одлуку, на основу које ће се  настава од понедељка, 24.01.2022. године, реализовати на следећи начин:

  1. За ученике  првог, другог, трећег и четвртог разреда  примењиваће се I модел организације образовно вапитног рада- непосредна настава, свакодневно у  школи.
  2. За ученике петог, шестог седмог и осмог разреда примењиваће се II модел организације образовно васпитног рада- комбинована настава.

Комбинована настава подразумева да се образовно-васоитни процес организује комбиновањем непосредне наставе и наставе на даљину, а одељења су подељена у две групе, групу А и групу Б.

Непосредан образовно-васпитни рад А група остварује понедељком, средом и петком, док Б група непосредан образовно-васпитни рад остварује уторком и четвртком.

У периоду када нису у школи, ученици прате наставу на даљину.

Групе и начин остваривања образовно-васпитног рада смењују се на недељном нивоу.

У понедељак, 24.01.2022. године у школу долазе ученици А групе.

За ученике првог циклуса први час почиње у 7.30 часова.

За ученике другог циклуса и ученике другог разреда у матичној школи први час  почиње у 12.00 часова.

Директор школе
Милена Брковић

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.