ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА УПИС У ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ

ДешавањаComments Off on ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА УПИС У ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ

С обзиром да је за упис у школску 2020/2021. годину Конкурсом за упис ученика у средњу школу предвиђен одређен број места за упис у образовне профиле по дуалном моделу, утврђен је додатни поступак за пријаву о намери ученика који желе да упишу ова одељења. Овај поступак прописан је чл. 87-90. Правилника о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС”, број 76/20). Молимо вас да се упознате са наведеним члановима Правилника.

Молимо вас да у Конкурсу у делу који се односи на одређену школску управу и окружну комисију посебно обратите пажњу на образовне профиле по дуалном моделу, како бисте спровели радње у поступку, од којих је прва пријава о намери ученика у упису у образовни профил по дуланом моделу.

На почетку је битно нагласити основну информацију:

– ученик, његов родитељ односно други законски заступник, попуњава пријаву о намери ученика за упис у образовни профил по дуалном моделу.

– ради се само о исказивању намере да ученик упише образовни профил по дуалном моделу. Дакле, у овом тренутку није реч о попуњавању листе жеља. Као што је јасно из чланова Правилника о упису ученика, ученици обављају све радње као и остали ученици, најпре, обављају завршни испит.

У складу са чланом 88. став 3. Правилника о упису ученика у средњу школу, приликом рангирања у одељењима за образовне профиле по дуалном моделу, прво се рангирају кандидати који су поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који нису поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу.

Следећа важна информација је да попуњавањем ове пријаве, која исказује намеру ученика да упише образовни профил по дуалном моделу, ученик не губи могућност и право да конкурише за остале образовне профиле, који нису по дуалном моделу.

Пријаве у основним школама обавиће се 04. и 05. јуна 2020. године.

Напомена: Родитељи, односно други законски заступници ученика који исказују намеру за упис у образовне профиле по дуалном моделу попуњавају пријаву у три примерка, од којих један остаје ученику, други остаје у школи, а трећи школа доставља окружној комисији.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.