ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ – ОНЛАЈН ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА

ДешавањаComments Off on ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ – ОНЛАЈН ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело одлуку да спроведе онлајн тестирање, односно, пробни завршни испит.

Путем овог тестирања ученици осмог разреда ће моћи да:

  • ураде самопроцену знања и стекну увид у то да ли су напредовали до очекиваних стандарда постигнућа,
  • по потреби, додатну пажњу посвете одређеним областима у оквиру појединих предмета,
  • искусе испитну ситуацију решавањем тестова сличних онима какве ће радити на завршном испиту, акоја ће им омогућитипсихолошку припрему за полагање самог завршног испита.

Онлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:

  1. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика
  2. априла 2020. – тест из математике
  3. априла 2020. – комбиновани тест

Ученицима ће сваки тест бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00), како би могли да му приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.

Ученик ће приступити решавању теста преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски старешина.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио демо верзију теста “Упознај окружење за самопроцену знања”,  који треба да послужи ученицима да се на време, пре тестирања упознају са платформом.

Демо верзија ће бити доступна од 14. априла 2020. године на платформи mojaucionica.gov.rs

 Позивамо све ученике осмог разреда да озбиљно приступе online тестирању, да тест раде самостално и прикажу своје реално знање. То је једини начин да тестирање испуни своју сврху, а то је самопроцена сопственог знања и напредовања у остваривању очекиваних стандарда постигнућа.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.