Семинар у нашој школи – „Успешно управљање одељењем…”

ДешавањаComments Off on Семинар у нашој школи – „Успешно управљање одељењем…”

Наставници наше школе током минулог викенда 12. и 13. маја текуће године похађали су семинар „Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе за стварање позитивне радне атмосфере у учионици“. Семинар, предвиђен у оквиру Акционог плана самовредновања из области Настава и учење, организовала је наша школа  према каталогу акредитованог програма сталног стручног усавршавања Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Марина Копиловић, један од аутора и реализатор семинара, у уводном излагању истакла је неопходност примене различитих приступа настави како би се одговорило на потребе образовања детета као целовитог бића. Аутор је даље, на трагу поменутог, спровела наставнике кроз четири подстицајне радионице чије су теме: „Заједно смо јачи“, „Стилови учења“, „Како то изгледа у пракси“  и „Шта нас то и даље мучи – педагошке ситуације“. Ниво укључености наставника био је изузетан чиме смо се приближили реализацији општег циља семинара – унапређивању капацитета наставника за успешније управљање одељењем кроз планирање наставе и примену метода и техника које подразумевају индивидуализовани приступ и доприносе жељеној атмосфери у учионици. Наставници би требало да  развијају свест о потреби стицања знања и вештина за индивидуализовани приступ у планирању часа кроз избор метода и техника рада прилагођених узрасту, потребама, предзнањима, стиловима учења ученика,  где сви могу да напредују у складу са својим способностима. Предложене методе и технике у настави  требало би да допринесу побољшању општих вредности, пожељних навика и друштвено прихватљивих облика понашања ученика.

Могућности остварености овако постављених циљева сведочиће у својој наставној пракси шездесет  наставника видно ангажованих и мотивисаних у обављању својих задатака током трајања семинара.  

Фотографије друге групе наставника, 13.05.2018.год.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.