Учешће жена у смањењу ризика од катастрофа – превенција и планирање

ДешавањаComments Off on Учешће жена у смањењу ризика од катастрофа – превенција и планирање

Двадесет и пет полазница радионица о начинима за спречавање озбиљних последица елементарних непогода, а према програму Удружења Феномена Учешће жена у смањењу ризика од катастрофа – превенција и планирање, похађало је у суботу, 23. марта, у ОШ “Вук Kараџић”, вежбе и обуку из цивилне заштите у организацији Удружења Феномена и Одељења за послове ЦЗ градске управе Града Kраљева. Обука је подржана од стране Мисије ОЕБС-а у Србији @OSCE Mission to Serbia у оквиру пројекта Kонсолидовање процеса демократизације у сектору безбедности у Републици Србији, који финансијски подржава влада Шведске.
Предавачи/це су били стручна и оспособљена лица из Одељења за послове цивилне заштите Градске управе града Kраљева, Хитне службе Здравстеног центра ‘Студеница’ и Добровољног ватрогасног друштва ‘Печеног, Витковац, Милаковац’. Прво и друго предавање се тицало система заштите и спасавања, као и места и улоге ЦЗ, извора, врста и облика угрожавања људи и материјалних и културних добара; задатака, места и улога штабова за ванредне ситуације; појма ванредне ситуације; штабова за ванредне ситуације; улога и задатака повереника ЦЗ и заменика повереника; јединица ЦЗ; личне, узајамне и колективне заштите од елементарних непогода и других несрећа; задатака и мера; збрињавања угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним ситуацијама.


На трећем предавању је лекарка из Хитне службе Здравстеног центра ‘Студеница’ одржала предавање и практичну наставу прве помоћи.
Четврто предавање је било теоретско и практично, такође, и односило се на против-пожарну заштиту. Полазнице су прошле вежбу гашења отвореног пламена уз помоћ против-пожарног апарата.
Предавања, теоријске и практичне обуке су се обавиле у складу са Правилником о обучавању, наставним плановима и програмима и нормативима наставних средствима и опреме за обучавање припадника/ца цивилне заштите (СЛ.Гласник 8/2013 од 25.01.2013.).
Једна од полазница, Милена Брковић каже да се захваљујући данашњој обуци подсетила ранијег знања која је стекла на часовима Одбране и заштите – како да заштити себе и друге у случају земљотреса, где је најбезбедније склонити се, рецимо: није сваки сто безбедан, степениште заборавити приликом земљотреса и стати код погодног штока од врата.
Друга полазница, Љуба Радета, рекла је да јој је против-пожарна вежба из прве помоћи била веома корисна, јер сви који раде у школи морали би да знају да активирају против-пожарне апарате када је ванредна ситуација у питању. Поред тога, учесница сматра да је вежба из прве помоћи пођеднако корисна, због потребе за санирањем лакших повреда које скоро свакодневно сусреће у раду са децом.

Галерија фотографија:

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.