Oспособљавање ученика да се рационално опходе према ресурсима, а у циљу остваривања уштеда

ДешавањаComments Off on Oспособљавање ученика да се рационално опходе према ресурсима, а у циљу остваривања уштеда

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво наше школе, поводом Светског дана штедње, креирао је краћу презентацију са предлогом ситуација/мера из непосредног окружења детета/ученика кроз које се они могу оспособљавати и учити да се рационално опходе према ресурсима, а у циљу остваривања уштеда. Значај рационалне потрошње и остваривања уштеда огледа се на само у погледу управљања личним капиталом (ресурсима), већ је и важна компетенција човека оспособљеног за активно учешће у демократском друштву, друштву сталног развоја и напретка.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.