Директор школе

Милена Брковић

– Лични подаци:

– Образовање:

 • 2005. године Природно – математички факултет, Крагујевац

         Универзитет у Крагујевцу

          Хемија

        Специјалиста хемијских наука

 • 2000. године Природно – математички факултет, Крагујевац

         Универзитет у Крагујевцу

         Хемија

        Дипломирани хемичар за истраживање и развој

 • 1994. године Гимназија, Природно – математички смер, Краљево
 • 1990. године ОШ „Бранко Радичевић“ Витковац

– Радно искуство:

 • ЕСТС – Краљево (2017- )
 • ОШ „Вук Караџић“ Краљево (2011- )
 • ОШ „Свети Сава“ Топоница (2012-2013)
 • Регионални центар за таленте, Наставник – ментор за област хемија, Крагујевац (2007-2011)
 • ОШ „Браћа Вилотијевић“ (2005-2006)
 • ОШ „Рада Шубакић“ Гружа (2001-2017)
 • ВСИ – Краљево (2001-2002)

 

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.