Ненаставно особље

Директор и стручни сарадници

Име и презиме Радноместо Стручна спрема Радно искуство у школи Ангажовање
БРКОВИЋ МИЛЕНА директор школе висока 22 100%
РАКОВИЋ ОЛГА помоћник директора висока 12 55%
МИЛОЈЕВИЋ НАТАША помоћник директора висока 24 10%
ТИЈАНИЋ ОЛИВЕРА педагог висока 10 100%
СТАЈИЋ ИВАНА педагог висока 5 100%
МИЛУТИНОВИЋ МИРА психолог висока 7 50%
БОГОЈЕВИЋ-БУНАРЏИЋ ДРАГАНА библиотекар висока 16 100%
МИЛОВАНОВИЋ ЈОВАНА библиотекар висока 2 50%

Административно особље

Име и презиме Радно место Стручна спрема Радно искуство у школи Радно време
РУДЊАНИН ОЛИВЕРА Секретар висока 17 100%
ЗЕЛЕНОВИЋ КАТАРИНА шеф рачуноводства висока 6 100%
ПЕЈЧИЋ ГОРДАНА административно-финансијски радник средња 12 100%

Ваннаставно помоћно особље

Име и презиме Радно место Стручна спрема Радно искуство у школи Радно време
ВАСИЉЕВИЋ РАДОИЦА домар/мајстор одржавања средња 9 100%
ИЛИЋ ДАНИЈЕЛ домар/мајстор одржавања средња 6 67%
БИЈОРАЦ МИЛОШ домар/мајстор одржавања средња 28 100%
ВАРЕВАЦ ШИЉКОВИЋ МИЛЕНА Сервирка средња 22 50%
Хигијеничарка основна 50%
САВИЋ МАГДАЛЕНА Сервирка средња 22 50%
Хигијеничарка основна 50%
АНЂЕЛКОВИЋ СНЕЖАНА Хигијеничарка основна 37 100%
ПАЈОВИЋ ВЕСНА Хигијеничарка основна 21 100%
АНДРЕЈИЋ РАДОЈКА Хигијеничарка основна 35 100%
ТАНАСКОВИЋ ГОРДАНА Хигијеничарка основна 34 100%
МИЛОВАНОВИЋ МИЈАИЛОВИЋ МИЛКА Хигијеничарка основна 31 100%
ВУКОМАНОВИЋ САЊА Хигијеничарка основна 7 100%
ЂУРОВИЋ ТИЈАНА Хигијеничарка основна 50%
ЛАЗОВИЋ СЛАЂАНА Хигијеничарка основна 15 100%
БОЖИЋ СВЕТЛАНА Хигијеничарка основна 9 100%

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.