Наставно особље

Р. Бр.

Име и презиме Радно место Стручна спрема Радно искуство у настави

Радно време

1. НИКОЛИЋ СУРЛА ДАНИЈЕЛА наставник српског језика висока 3 22%
2. ЂОРИЋ СЛАЂАНА наставник српског језика висока 2 100%
3. РУДЊАНИН САНДРА наставник српског језика висока 18 100%
4. КЕКЕРИЋ ИВАНА наставник српског језика висока 3 100%
5. СТОИСАВЉЕВИЋ ЈАСМИНА наставник српског језика висока 17 100%
6. МИЛОЈЕВИЋ СЛАЂАНА наставник српског језика висока 16 72%
7. КОШАНИН БОЈАНА наставник српског језика висока 11 22%
8. ГЛИШОВИЋ МИЛЕНА наставник српског језика висока 15 89%
9. АРСЕНИЈЕВИЋ ДАРКО наставник енглеског језика висока 10 33%
10. ПОПОВИЋ РАДИЦА наставник енглеског језика висока 29 100%
11. ЋИРИЋ КАТАРИНА наставник енглеског језика висока 17 100%
12. АНЂЕЛКОВИЋ ДАНИЈЕЛА наставник енглеског језика висока 16 100%
13. МАКСИМОВИЋ МИРЈАНА наставник енглеског језика висока 17 100%
14. КОШАНИН БИЉАНА наставник енглеског језика висока 2 22%
15. БЛАЖЕВСКИ ДАНИЈЕЛА наставник енглеског језика висока 16 22%
16. ДРАЖОВИЋ МАРИЈАНА наставник енглеског језика висока 12 33%
17. ВЕЛИЧКОВИЋ СОЊА наставник немачког језика висока 30 100%
18. ПАЈОВИЋ ЛИДИЈА наставник италијанског језика висока 10 33%
19. ЈАНИЋ АНЂЕЛКА наставник италијанског језика висока 7 33%
20. ТЕШОВИЋ МАРИЈА наставник немачког језика висока 13 100%
21. КОРИЋАНАЦ САЊА наставник немачког и енглеског  језика висока 3 78%
22. ВЕЛИМИРОВИЋ СЊЕЖАНА наставникфизикеи математике виша 30 100%
23. ЖАРЧАНИН ИВАН наставник математике висока 1 66%
24. ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН наставник математике висока 27 100%
25. АНДРИЈАНИЋ МИЛАН наставник математике висока 17 100%
26. МИЛАЧИЋ ВЕСНА наставник математике висока 20 100%
27. РАКОВИЋ ОЛГА наставник математике висока 8 100%
28. АНДРИЈАНИЋ УРОШ наставник математике висока 2 100%
29. ЂУРИЋ МИЛЕНКО наставникисторије висока 16 100%
30. ДРАГОЈЛОВИЋ АНЂЕЛКА наставникисторије висока 2 70%
31. ГОЉИЋ ИВИЦА наставникисторије висока 15 60%
32. РАКИЋ ЉИЉАНА наставник географије висока 23 100%
33. МИЛОЈЕВИЋ НАТАША наставник географије висока 17 100%
34. ПОПАДИЋ АЛЕКСА наставник географије висока 10 10%
35. ЛЕШЕВИЋ ИВАНА наставник географије висока 10 20%
36. ПРОДАНОВИЋ МИЛЕ наставник физике висока 32 100%
37. БРКОВИЋ МИЛЕНА наставник хемије висока 16 80%
38. БАЧАНАЦ ЗОРИЦА наставникхемије виша 38 50%
39. СТОЈАНОВИЋ СВЕТЛАНА наставник биологије висока 26 60%
40. ВУЈАШЕВИЋ БИЉАНА наставник биологије висока 16 100%
41. ЈОВАНОВИЋ ПОПOВИЋ СТАНИСЛАВА наставник биологије висока 13 50%
42. МИЛОШЕВИЋ ТАЊА наставник биологије висока 4 50%
43. АНИЧИЋ ОБРАД наставник тех. иинф. образовања и тех. и технолог. висока 13 100%
44. ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА наставник тех. иинф. образовања и тех. и технолог. висока 25 100%
45. СПАСОЈЕВИЋ БОРИВОЈЕ наставник тех. иинф. образовања и тех. и технолог. висока 14 10%
46. ВЛАЈКОВИЋ СНЕЖАНА наставник тех. и инф. образовања и тех. и технолог. висока 13 20%
47. ВИДОВИЋ ИВАН наставникфизичког васпитања/ наставник грађанског васпитања висока 3 50%
48. ИВАНОВСКИ-ПЕРИЋ ТАЊА наставникфизичког васпитања магистар 15 100%
49. СТОЈАНОВИЋ СТЕВАН наставникфизичког васпитања висока 14 100%
50. ЂУРИЋ ИЛИЈА наставникфизичког васпитања висока 11 20%
51. ОБРАДОВИЋ МАРИЈА наставникфизичког васпитања висока 8 100%
52. МИЛИЋ ЗЛАТКО наставникфизичког васпитања висока 17 25%
53. ОТОВИЋ МИЛАДИН наставникликовне културе магистар 14 50%
54. РАДОСАВЉЕВИЋ МАРИЈА наставникликовне културе висока 15 100%
55. ЈЕРИНИЋ БОБАН наставникликовне културе висока 12 10%
56. ЧУБРИЋ МАРИЈА наставникмузичке културе висока 18 100%
57. СТАНИШИЋ АДАМОВИЋ ДРАГАНА наставникмузичке културе виша 26 50%
58. ДЕБЕЉАК НАТАША наставникмузичке културе висока 5 10%
59. ПАНТОВИЋ АНА наставник инф. и рачунарства висока 1 100%
60. ЧОЛОВИЋ СЛАВИЦА наставник инф. и рачунарства, тех. иинф. образовања и технике и технологије висока 17 100%
61. ЈОРГИЋ МАРКО наставник верске наставе висока 4 85%
62. ЖИВКОВИЋ МИХАЈЛО наставник верске наставе висока 2 90%
63. ЦРЕПУЉАРЕВИЋ АНА наставник верске наставе висока 9 55%
64. ЂОКОВИЋ МАРКО наставник грађанског васпитања висока 1 15%
65. ЧАМПАР МАРКО наставник грађанског васпитања висока 1 10%
66. СПАСОЈЕВИЋ ВЛАДАНКА наставникразредне наставе висока 19 100%
67. МИЛЕНКОВИЋ – ВРАНИЋ МИРЈАНА наставникразредне наставе висока 24 100%
68. ГОЧАНИН  АНЂЕЛКА наставникразредне наставе висока 14 100%
69. ШУЛУБУРИЋ КАТАРИНА наставникразредне наставе висока 7 100%
70. БОСИЋ ЈАСНА наставникразредне наставе висока 18 100%
71. ГАРОВИЋ СЛАВИЦА наставникразредне наставе висока 26 100%
72. МИХАЈЛОВИЋ-ПРШИЋ ТАЊА наставникразредне наставе висока 20 100%
73. МАРИЋ  ДРАГАНА наставникразредне наставе висока 23 100%
74. РАДЕТА ЉУБА наставникразредне наставе висока 17 100%
75. МИЛЕНКОВИЋ АНЂЕЛКА наставникразредне наставе висока 17 100%
76. РИСТОВИЋ ВЕСНА наставникразредне наставе висока 17 100%
77. ЈАКОВЉЕВИЋ НЕВЕНА наставникразредне наставе висока 7 100%
78. ВЕЛИЧИЋ ДРАГАНА наставникразредне наставе висока 11 100%
79. МИЋОВИЋ ГОРДАНА наставникразредне наставе висока 20 100%
80. ЛУКОВИЋ МИЛА наставникразредне наставе висока 22 100%
81. ЂУКИЋ ТАТЈАНА наставникразредне наставе висока 21 100%
82. ЖИВАЉЕВИЋ МИЛИЦА наставникразредне наставе виша 40 100%
83. МАРЈАНОВИЋ ТАТЈАНА наставникразредне наставе висока 26 100%
84. ГАРОВИЋ ДАНИЈЕЛА наставникразредне наставе висока 21 100%
85. МИКОВИЋ СНЕЖАНА наставникразредне наставе висока 20 100%
86. ВЛАЈИЋ КРИСТИНА наставникразредне наставе висока 4 100%
87. ГРУЈИЋ ДАНИЈЕЛА наставникразредне наставе висока 7 100%
88. КРУШЧИЋ ЈЕЛИЦА наставникразредне наставе висока 8 100%
89. МИТРИЋ ЈЕЛЕНА наставникразредне наставе висока 10 100%

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com