Наставно особље

р.

бр.

Име и презиме Радно место Стручна спрема Радно искуство у образовању Радно време
1.                 ЂОРИЋ СЛАЂАНА наставник српског језика –

грађанског васпитања

висока 5 57%
2.                 РУДЊАНИН САНДРА наставник српског језика висока 21 100%
3.                 КЕКЕРИЋ ИВАНА наставник српског језика висока 8 100%
4.                 СТОИСАВЉЕВИЋ ЈАСМИНА наставник српског језика висока 21 100%
5.                 БОГОЈЕВИЋ-БУНАРЏИЋ ДРАГАНА наставник српског језика висока 13 50%
6.                 МИЛОЈЕВИЋ СЛАЂАНА наставник српског језика висока 21 100%
7.                 ГЛИШОВИЋ МИЛЕНА наставник српског језика висока 15 100%
8.                 АРСЕНИЈЕВИЋ ДАРКО наставник енглеског језика висока 13 33%
9.                 ПОПОВИЋ РАДИЦА наставник енглеског језика висока 32 100%
10.              ЋИРИЋ КАТАРИНА наставник енглеског језика висока 21 100%
11.              АНЂЕЛКОВИЋ ДАНИЈЕЛА наставник енглеског језика висока 17 100%
12.              МАКСИМОВИЋ МИРЈАНА наставник енглеског језика висока 20 100%
13.              БЛАЖЕВСКИ ДАНИЈЕЛА наставник енглеског језика висока 18 22%
14.              ДРАЖОВИЋ МАРИЈАНА наставник енглеског језика висока 14 44%
15.              ВЕЛИЧКОВИЋ СОЊА наставник немачког језика висока 23 100%
16.              ТЕШОВИЋ МАРИЈА наставник немачког језика висока 16 100%
17.              БЕЛОПАВЛОВИЋ ВАЊА наставник немачког језика висока 2 11%
18.              ПАЈОВИЋ ЛИДИЈА наставник италијанског језика висока 13 33%
19.              ЈАНИЋ АНЂЕЛКА наставник италијанског језика висока 4 22%
20.              АНДРИЈАНИЋ МИЛАН наставник математике висока 18 100%
21.              МИЛАЧИЋ ВЕСНА наставник математике висока 22 100%
22.              ВЕЛИМИРОВИЋ СЊЕЖАНА наставник математике и физике виша 32 100%
23.              ВУЧКОВИЋ ИВАН наставник математике висока 4 100%
24.              РАКОВИЋ ОЛГА наставник математике висока 10 100%
25.              АНДРИЈАНИЋ УРОШ наставник математике висока 5 100%
26.              ЂУРИЋ МИЛЕНКО наставник историје висока 19 100%
27.              ДРАГОЈЛОВИЋ АНЂЕЛКА наставник историје висока 5 55%
28.              ГОЉИЋ ИВИЦА наставник историје висока 17 60%
29.              РАКИЋ ЉИЉАНА наставник географије висока 26 100%
30.              МИЛОЈЕВИЋ НАТАША наставник географије висока 20 35%
31.              ЛЕШЕВИЋ ИВАНА наставник географије висока 11 15%
32.              ЛУКИЋ МАРИЈА наставник географије висока 11 30%
33.              ВИЛИМОНОВИЋ МАЈА наставник географије висока 12 35%
34.              ПРОДАНОВИЋ МИЛЕ наставник физике висока 35 100%
35.              ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ наставник хемије висока 2 100%
36.              ВУКАДИНОВИЋ ЉИЉАНА наставник хемије висока 6 30%
37.              ВУЈАШЕВИЋ БИЉАНА наставник биологије висока 22 100%
38.              ЈОВАНОВИЋ ПОПOВИЋ

СТАНИСЛАВА

наставник биологије висока 16 70%
39.              МИЛОШЕВИЋ ТАЊА наставник биологије висока 6 70%
40.              АНИЧИЋ ОБРАД наставник тех. и инф.

образовања и тех. и технолог.

доктор наука 16 100%
41.              ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА наставник тех. и инф.

образовања и тех. и технолог.

висока 17 100%
42.              ВЛАЈКОВИЋ СНЕЖАНА наставник тех. и инф.

образовања и тех. и технолог.

висока 16 20%
43.              ВИДОВИЋ ИВАН наставник физичког и здравственог васпитања висока 5 100%
44.              ИВАНОВСКИ-ПЕРИЋ ТАЊА наставник физичког и здравственог васпитања магистар 18 100%
45.              СТОЈАНОВИЋ СТЕВАН наставник физичког и здравственог васпитања висока 17 100%
46.              ЂУРИЋ ИЛИЈА наставник физичког и здравственог васпитања висока 14 20%
47.              ЂОКОВИЋ СРЕЋКО наставник физичког и здравственог васпитања висока 18 15%
48.              БОДРАЖИЋ ЖИВКО наставник физичког и здравственог васпитања висока 4 25%
49.              ОТОВИЋ МИЛАДИН наставник ликовне културе доктор наука 17 45%
50.              РАДОСАВЉЕВИЋ МАРИЈА наставник ликовне културе висока 21 100%
51.              ЧУБРИЋ МАРИЈА наставник музичке културе висока 21 100%
52.              АДАМОВИЋ-СТАНИШИЋ ДРАГАНА наставник музичке културе виша 28 50%
53.              КОМАТИНА МИЛАН наставник информатике и рачунарства висока 15 100%
54.              ГАВРИЛОВИЋ АНА наставник информатике и рачунарства висока 3 15%
55.              ЧОЛОВИЋ СЛАВИЦА наставник инф. и рачунарства, тех. и инф. образовања и

технике и технологије

висока 13 100%
56.              ЈОРГИЋ МАРКО наставник верске наставе висока 7 100%
57.              МЕДАР СТЕФАН наставник верске наставе висока 1 65%
58.              ЦРЕПУЉАРЕВИЋ АНА наставник верске наставе висока 12 50%
59.              ДЕБЕЉАК НАТАША Наставник слободних наставних активности висока 8 10%
60.              СПАСОЈЕВИЋ ВЛАДАНКА наставник разредне наставе висока 22 100%
61.              МИЛЕНКОВИЋ–ВРАНИЋ МИРЈАНА наставник разредне наставе висока 25 100%
62.              ГОЧАНИН АНЂЕЛКА наставник разредне наставе висока 17 100%
63.              ШУЛУБУРИЋ КАТАРИНА наставник разредне наставе висока 10 100%
64.              БОСИЋ ЈАСНА наставник разредне наставе висока 22 100%
65.              ГАРОВИЋ СЛАВИЦА наставник разредне наставе висока 28 100%
66.              МИХАЈЛОВИЋ-ПРШИЋ ТАЊА наставник разредне наставе висока 22 100%
67.              МАРИЋ ДРАГАНА наставник разредне наставе висока 20 100%
68.              РАДЕТА ЉУБА наставник разредне наставе висока 20 100%
69.              МИЛЕНКОВИЋ АНЂЕЛКА наставник разредне наставе висока 20 100%
70.              РИСТОВИЋ ВЕСНА наставник разредне наставе висока 20 100%
71.              ЈАКОВЉЕВИЋ НЕВЕНА наставник разредне наставе висока 9 100%
72.              ВЕЛИЧИЋ ДРАГАНА наставник разредне наставе висока 14 100%
73.              МИЋОВИЋ ГОРДАНА наставник разредне наставе висока 23 100%
74.              ЛУКОВИЋ МИЛА наставник разредне наставе висока 24 100%
75.              ЂУКИЋ ТАТЈАНА наставник разредне наставе висока 24 100%
76.              КРУШЧИЋ ЈЕЛИЦА наставник разредне наставе висока 11 100%
77.              МАРЈАНОВИЋ ТАТЈАНА наставник разредне наставе висока 29 100%
78.              ГАРОВИЋ ДАНИЈЕЛА наставник разредне наставе висока 25 100%
79.              МИКОВИЋ СНЕЖАНА наставник разредне наставе висока 22 100%
80.              ГРУЈИЋ ДАНИЈЕЛА наставник разредне наставе висока 8 100%
81.              КАТИЋ ЈЕЛЕНА наставник разредне наставе висока 12 100%
82.              МИТРИЋ ЈЕЛЕНА наставник разредне наставе висока 11 100%
83.              СТОШИЋ МАРИЈА наставник разредне наставе висока 13 100%
84.              РАКИЋ МАРИЈА наставник разредне наставе висока 18 30%

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com