Тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – Расподела задужења утиму

Матична школа- старији разреди

Радица Поповић, Соња Величковић

 

Матична школа – млађи разреди

Невена Јаковљевић, Мила Луковић

 

Издвојено одељење Берановац – старији разреди

Наташа Милојевић, Стеван Стојановић, Олга Раковић, Милена Глишовић

 

Издвојено одељење Берановац- млађи разреди

Тања Марјановић, Мирјана Миленковић-Вранић

 

Издвојено одељење Каменица- млађи разреди

Јелена Митрић

 

Координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је Биљана Вујашевић.Представник родитеља који учествује у раду Тима је Дејан Дугалића испред Ученичког парламента је Глигорије Воштић.

Састанци Тима ће бити организовани у складу са препорукама кризног штаба за сузбијање вируса КОВИД-19 или онлајну ситуацији појачаног ширења заразе и обустављања наставе.

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ МЕСТО
–  Усвајање плана радатима

-Подела задужења унутар Тима

-Упознавање са планом превентивних и интервентних активности

–   Израда плана упознавања и подсећања ученика, родитеља, старатеља и свих запослених у школи са кодексима понашања, мање безбедним местима ушколи и ван ње,времену као и најхитнијим поступцима и процедурама у случајунасиља

-Израда плана појачаног надзора на мање безбедним зонама и у времену појачаног ризика по безбедност ученика

-Провера истакнутости Кодекса понашања за ученике, наставнике и родитеље на свим видним местима школе и сајту школе

-Интервентне активности

-Текућа питања

Излагање Извештавање Дискусија Предлагање

Усвајање Анкетирање

Тим Вршњачки тим ОС

Наставничко веће Ученички парламент

Септембар Школа
Извештаји чланова Тима о реализацији планираних превентивних активности

за протекли период

-Обележавање Дана борбе против трговинељудима

-Обележавање Данатолеранције

-Oбележавање месеца борбе против болести зависности са акцентом на превенцију употреба дрога- психоактивних супстанци

-Активности везане за организацију Дана школе(безбедност ученика и присутних)

-Планирање стручног усавршавања чланова Тима и наставног особља

-Интервентне активности

-Текућа питања

Извештавање Дискусија Планирање Предлагање Тим ОС

Ученички парламент Наставници Родитељи

Октобар- Новембар Школа
–   Извештававање чланова тима о реализованим активностима у протекломпериоду

-Организовање радионица о врстама насиља

-Организовање предавања оАИДСу

-Интервентне активности

-Текућа питања

Излагање Извештавање Дискусија Предлагање Тим Ученички парламент Наставници

Стручњаци ЦК и ПУ

Децембар – Јануар Школа
-Подношење извештаја директору

-Разматрање извештаја ОС о првом нивоу насиља

– Праћење ефеката предузетих мера превенције

-Интервентне активности

-Разно

Извештавање Предлагање Договор Тим Наставници Фебруар Школа
– Искуства представника

Ученичког парламента о

активностима заштите деце од

насиља

-Обележавање

Дана борбе против

дискриминације

– Сарадња Ученичког парламента

са УП у другим школама

-Интервентне активности

-Разно

Излагање

Извештавање

Дискусија

Предлагање

Тим

Ученички

парламент

Наставници

Март –

Април

Школа
– Праћење ефеката предузетих

мера превенције

-Праћење ефеката урађених

Оперативних планова заштите

– Обележавање Недеље

различитих култура

-Интервентне активности

-Разно

Излагање

Праћење

Извештавање

Предлагање

Тим

Ученици

Наставници

Мај Школа
-Подношење извештаја директору

– Извештај о реализацији

Програма заштите деце од

дискриминације, насиља,

злостављања и занемаривања

– Извештај о реализацији плана

рада Тима

– Израда Плана рада Тима за

наредну школску годину

Израда Плана превентивних

активности

– Разно

Подела задужења

Извештавање

Дискусија

Предлагање

Тим Јун Школа

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com