Ненаставно особље

Директор и стручни сарадници

Име и презиме Радноместо Стручнаспрема Радно

искуство у школи

Ангажовање
БРКОВИЋ МИЛЕНА директор школе висока 20 100%
МИЛОЈЕВИЋ НАТАША помоћник директора висока 21 65%
САКОВИЋ АНИЦА педагог висока 12 50%
МИЛЕТИЋ ДРАГАНА педагог висока 6 100%
МИЛЕТИЋ-МИЛАДИНОВИЋ

ДАНИЈЕЛА

психолог висока 14 100%
БОГОЈЕВИЋ-БУНАРЏИЋ ДРАГАНА библиотекар висока 14 100%
ЂОРИЋ СЛАЂАНА библиотекар висока 6 50%

Административно особље

 

Име и презиме Радно место Стручна спрема Радно искуство у школи Радно време
РУДЊАНИН ОЛИВЕРА Секретар висока 15 100%
ВЕЉОВИЋ СУЗАНА шеф рачуноводства виша 19 100%
ПЕЈЧИЋ ГОРДАНА административно-

финансијски радник

средња 10 100%

Ваннаставно помоћно особље

Име и презиме Радно место Стручна спрема Радно искуство у школи Радно време
ВАСИЉЕВИЋ РАДОЈИЦА домар/мајстор одржавања средња 6 100%
ИЛИЋ ДАНИЈЕЛ домар/мајстор одржавања средња 3 67%
БИЈОРАЦ МИЛОШ домар/мајстор одржавања средња 25 100%
ВУКОМАНОВИЋ ЈАВОРКА Сервирка средња 36 50%
Хигијеничарка основна 50%
САВИЋ МАГДАЛЕНА Сервирка средња 19 50%
Хигијеничарка основна 50%
АНЂЕЛКОВИЋ СНЕЖАНА Хигијеничарка основна 31 100%
ПАЈОВИЋ ВЕСНА Хигијеничарка основна 18 100%
АНДРЕЈИЋ РАДОЈКА Хигијеничарка основна 32 100%
ТАНАСКОВИЋ ГОРДАНА Хигијеничарка основна 31 100%
МИЛОВАНОВИЋ МИЈАИЛОВИЋ МИЛКА Хигијеничарка основна 28 100%
ВУКОМАНОВИЋ САЊА Хигијеничарка основна 4 50%
ВАРЕВАЦ ШИЉКОВИЋ МИЛЕНА Хигијеничарка основна 19 100%
ЛАЗОВИЋ СЛАЂАНА Хигијеничарка основна 12 100%
БОЖИЋ СВЕТЛАНА Хигијеничарка основна 6 100%

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com