Контакт

Drop us Note
 • Важни Контакти

  О.Ш. ВУК КАРАЏИЋ
  Излетничка 10, Kраљево
  Телефон: 036/379-700
  Факс:  036/379-701
  Матични број: 07100876
  ПИБ: 101957636

  електронска пошта:
  osvukkaradzic.kv@open.telekom.rs

  Сајт: http://www.osvukkaradzickv.edu.rs/

  Издвојено одељење Берановац
  Првомајска бб, Краљево
  Телефон: 036/371-034

  Издвојено одељење Каменица
  Каменица бб, Краљево
  Телефон: 036/541-01-60

  Издвојено одељење Змајевац
  Иве Андрића 363, Краљево
  Телефон: 036/366-545

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.