Професионална оријентација

КУТАК ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

 

Доношење одлуке о избору занимања је једна од најважнијих одлука које појединац доноси у свом животу. Неретко кажемо да је избор занимања животна одлука појединца. Из тог разлога, стручни тим наше школе који чине наставници, стручни сарадници и директор школе, заједно са ученицима, спроводе пројекат професионалне оријентације који има за циљ да помогне ученицима у планирању њиховог даљег професионалног развоја и успешном избору будућег занимања.

Коначна одлука о избору „праве“ школе или занимања је лична одлука сваког ученика, без обзира колико ју је тешко донети. Наш задатак је да, пре свега пружимо помоћ, да се сагледају битне информације које ће допринети лакшем избору, који одговара склоностима, способностима и интересовањима појединца.

Један од начина прикупљања потребних информација о занимањима за које је ученик заинтересован је, свакако, разговор са стручњацима који се тим занимањем баве.

Ученик VII/2, Коста Рудњанин, је са тим циљем направио интервју са експертима из одређених области и поделио га са нама:

 

Од ове године на часовима одељењског старешине говоримо о различитим темама из области професионална оријентација. У жељи да сазнам нешто више о неким занимањима и који су мотиви када бирамо будућу професију, направио сам анкету

„Зашто сте се одлучили за Ваше занимање?“

Ево како су  испитаници одговорили на моје питање:

Виторовић Ана – дипломирани правник

„Још као мала сам се борила да правда победи и увек сам се трудила да кривци буду кажњени. Жеља да помогнем људима у решавању неког, њима нерешивог проблема, одвела ме је на Правни факултет, тако да сам остварила своју жељу. Сада ми је највеће задовољство када могу да помогнем свима који ми се обрате да остваре неко своје право које им по закону припада“.

Петровић Ана – лекар

„Мој отац је био лекар, па сам јако рано схватила да је то једно хумано занимање које се брине о непроцењивом благу једног човека-здрављу. Нема већег задовољства него када помогнете болесном човеку да оздрави.“

Цветковић Јелена – туристички водич

„Волим да путујем и да упознајем нова места и људе који живе у њима. Овај посао ми је омогућио да обиђем цео свет и да ми посао буде не терет него задовољство.“

Јовић Младен – ветеринар

„Одувек сам волео животиње, а жеља да помогнем болесној и немоћној животињи ме је одвела на ветерину. Радује ме када видим да сам некој животињи помогао да оздрави. Животиње се не захваљују речима, али ја осетим топлину у њиховим очима, што ме чини срећнијим од било каквих речи.“

Важно је да волите посао којим ћете да се бавите, али и да  се на време информишете о занимањима, као и о могућностима за касније запослење.

Коста Рудњанин, ученик VII/2

 

Надамо се да ће вам Костин рад помоћи да донесете исправну одлуку о избору будућег занимања.

 

 

План рада професионалне орјентације

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА МЕСТО
Формирање школског тима за ПО и верификација на Наставничком већу Тим за ПО

Директор

НВ

Седница НВ

Гласање и одлучивање

Август Школа
Израда плана рада Тима за ПО Школски Тим за ПО Састанак тима за ПО

Дискусија, анализа рада из претходне године

Август Школа
Информисање и промоција активности Тима ПО Тим за ПО

Директор

Извештавање и информисање на седницама:

-Наставничког већа

-Савета родитеља

-Школског одбора

-Одељењских заједница 7. и 8. разреда

-Ученичког парламента

Август, септембар

 

током школске године

Школа
Имплементација плана рада ПО Чланови Тима за ПО

ОС 7. и 8.разреда

Избор модела имплементације и израда акционог плана имплементације ПО у сарадњи са разредним већем 7. и 8. разреда Август, септембар

 

током школске године

Школа
Извођење радионица са ученицима Директор,

Чланови Тима за ПО, ученици 7. и 8. разреда, родитељи

Креирање плана реализације радионица са ученицима

Информисање ОЗ 7. и 8.разреда

Информисање родитеља

Радионице

Током школске године Школа
Сарадња са стручним органима школе Чланови Тима за ПО, чланови стручних органа школе Састанци, презентације, прикази, излагање

Подршка плану ПО на седницама стручних органа: наставничко, одељењска већа 7. и 8. разреда, стручних већа

Током школске године Школа
Вођење евиденције Чланови Тима за ПО Прикупљање продуката, попуњавање фолдера, ПП презентација постигнућа ученицима и партнерима Креирање модела за евиденцију-Формирање  и попуњавање фолдера евиденције о реализацији активности Током школске године Школа
Извештавање Чланови Тима за ПО Попуњавање извештаја, ПП презентација постигнућа

Креирање и достављање извештаја: стручним и управним органима школе

На крају школеске године Школа

 

За реализацију плана рада професионалне орјентације  задужене су одељенске старешине 7. и 8. разреда, а координатор је педагог школе Аница Саковић.

 

 

 

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com