„EU Code Week“

ДешавањаComments Off on „EU Code Week“

Наша школа придружила се интернационалном подстицајном пројекту за младе „EU Code Week“ (недеља програмирања) који има за циљ развој интересовања младих за бављење програмирањем, али и указивање на пораст занимања која од упослоника захтевају поседовање знања у области рачунарских програмских језика и вештинау осмишљавању, креирању и/или управљању и коришћењу различитих програма.

Осим вештина које укључују разумевање програмских језика, кроз недељу програмирања стављен је акценат и на кооперативно учење, јер се сматра да је способност рада у тиму, такође једна од кључних компетенција за живот и рад у 21. веку.

Пројекат је имао за циљ и демистификацију уважених мишљења да је бављење програмирањем и уопште руковање програмским језицима, тешко, захтевно и резервисано искључиво за школоване програмере и информатичаре.

У недељи кодирања „ЕU CodeWeek“ укључило се четрнаест наставника и учитеља школе, који су осмислили и са својим ученицима реализовали мноштво активности, са и без рачунара, пружајућу могућност ученицима да се тако упознају са „светом“ програмирања.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.