Историјат школе

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ – РИБНИЦА

(историјат од 1928.  до 1998. године)

 Picture 014        

Имајући у виду да деца из Рибничке општине (Рибница, Ковачи и Кованлук) свакодневно прелазе по више километара до школе у Краљеву и Жичи и да их има довољан број за посебну школу, општинска управа је 1928. године предложила да се у Рибници отвори основна школа. Грађани су 26. августа 1928. године прихватили предлог. Први корак био је да су Рибница, Ковачи и Кованлук издвојени из жичке школске општине и образовали рибничку школску општину. Убрзо је откупљена и по прописима преуређена зграда за школу. Када су били испуњени сви законски услови, Министар просвете је 18. децембра 1928. године одлучио да се у Рибници отвори нова основна школа за Рибницу, Коваче и Кованлук под називом Основна школа Рибничка.

Школа је почела да ради јануара 1929. године. Први учитељи били су Драгица и Предраг Вујковић. У школи је било 69 ученика, 25 девојчица и 44 дечака – у првом разреду 32. другом 14. трећем 10 и четвртом 13. Настава је била организована у два одељења. Из године у годину број ученика сс увећава па су из тог разлога септембра 1937. године отворена још два одељења. Тада је у школи било 166 ученика. Због ратних неприлика у време Другог светског рата ради са прекидима. Након ослобођења обнавља рад почетком јануара 1945. године.

Како Рибница. Ковачи и Кованлук стално напредују тако и школа расте. Школске 1953/54. године отворени су V и VI разреди а наредних и остали те је школа прерасла у осмогодишњу, односно потпуну основну школу.

Picture 018

У мају 1957. године добија назив Осмогодишња школа ,,Вук Карацић” – Рибница. Од 18. децембра 1957. године постаје матична и има издвојена одељења у Жичи и Змајевцу. Школа у Жичи издваја се и осамостаљује 28. новембра 1959. године. Одлуком Савета школе од 23. јуна 1965. године припојене су јој непотпуне основне школе у Брезни и Каменици. Због великог броја ученика, 44 одељења и рада у четири смене 30. јуна 1965. године подељена је на две школе. Нова школа касније названа Основна школа „29. новембар“ (данас „Свети Сава”) усељена је у новоподигнуту школску зграду у Рибници. Стални пораст броја ученика и недостатак радног простора довели су до потребе да се у насељу Берановац 1986. године изгради школска зграда и формира још једно издвојено одељење.

Picture 024

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.