Ученички парламент

ШТА ЈЕ УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ?

      Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Због чега је значајно постојање ученичких парламената?

 • Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења.
 • Ученички парламент омогућава лични развој ученика.
 • Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.
 • Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе.
 • Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
 • Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.
 • Ученички парламент омогућава развој демократске културе.
 • Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз ученичке парламенте:

 • Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе.
 • Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет.
 • Зато што ученички парламент пружа могућност учешћа свих ученика без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну припадност.
 • Зато што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи било да су у питању избеглице, интерно расељена лица, мањинске групе или лица са сметњама у развоју.
 • Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.
 • Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати.
 • Зато што се развија демократско друштво и праведније уређује школски живот.
 • Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, васпитача или стручних сарадника.
 • Зато што то утиче на њихову бољу информисаност.
 • Зато што на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.
 • Зато што са својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе.
 • Зато што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.

План рада Ученичког парламента и вршњачког тима

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
-Упознавање ученика са организацијом  рада и кодексом понашања,

-Избор руководства Ученичког парламента,

– Усвајање плана рада Ученичког парламента,

– Избор ученика-представника Ученичког парламента за учешће у раду  Школског одбора.

-Предлагање чланова Ученичког парламента за учешће у раду Стручног актива за развојно планирање.

– Избор ученика -представника Ученичког парламента за учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,

– Избор ученика-представника Ученичког парламента за учешће у раду  Тима за заштиту животне средине,

– Избор ученика -представника Ученичког парламента за учешће у раду Тима за међупредметне компетенције и предузетништво,

-Упознавање чланова ученичког парламента са планом рада превентивних и интервентних активности Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања, и занемаривања

– Давање предлога за Мото школе

-координатори

-одељенске статрешине

-ученици

-координатор Тима за злостављање и занемаривање

-састанак

-дискусија

-предлози

-договор

СЕПТЕМБАР
-Обележавање Дечје недеље

-Обележавање Светског дана здраве хране

-Проблеми средине – расизам, дискриминација

-Промовисање добрих примера из школског живота

– Радионица (пп служба)

-координатори,

-чланови Парламента

-Црвени крст

-наставник биологије

-учитељица

– педагог

– психолог

-дискусија

-радионице

-предавање

ОКТОБАР

– Организовање прославе дана школе

– Обележавање Светског  дана деце

– Развијање свести о последицама употреба дрога и других  психоактивних супстанци.

-координатори,

-чланови Парламента

-наставница српског језика

-учитељица

-наставник биологије

-радионице

-предавање

-промоција

НОВЕМБАР
-Обележавање 1.децембра, Светског дана борбе против СИДЕ

-Обележавање Међународног дана људских права

-Употреба интернета(предности и мане)

-Врсте насиља(предавање)

– Радионица (пп служба)

-кординатори

-чланови Парламента –здравствени радник,

-учитељица,

-Црвени крст,

-наставник биологије

-наставник српског јез./грађанског васпитања
– педагог

– психолог

-предавање

-радионице

-израда плаката

-едукација

ДЕЦЕМБАР

-Обележавање Савиндана

-Предлог за добитника Светосавске награде

-кординатори

-чланови Парламента

-предлагање

-договор

-учествовање

ЈАНУАР
Преглед активности у првом полугодишту

-Обележавање Дана матарњег језика

– Култура – Бонтон – креативна радионица

– Радионица (пп служба)

-кординатори

– чланови Парламента

-наставник  српског језика

– педагог

– психолог

-предлагање

-излагање

-израда плаката

-презентација

ФЕБРУАР
-Обележавање Светског дана воде

-Еколошка акција – сређивање школског дворишта

-кординатори

-чланови Парламента

-учитељица

-наставник биологије

наставник српског јез.

-наставница географије

-предавање

-израда плаката

-презентација

МАРТ
-Обележавање Светског  дана књиге

-Обележавање Светског дана здравља

-Обележавање Дана планете Земље

– Радионица (пп служба)

-кординатори

-чланови Парламента

-учитељица

-наставник биологије

– педагог

– психолог

-израда плаката

-угледни час

АПРИЛ
-Радионице – Болести зависности

-Најбољи ученици осмог разреда и предлози за ђака генерације

-Обележавање дана против трговине људима

-ординатори

-чланови Парламента

-учитељица

-наставник биологије

наставници

-излагање

-дискусија

-радионица

МАЈ

Координатори рада Ученичког парламента и Вршњачког тима су: наставник верске наставе Марко Јоргић и наставник српског језика и књижевности Бојана Кошанин.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.