ОШ Вук Караџић Краљево

Запослени

Директор и стручни сарадници

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Милена Брковић

Директор школе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2001. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Олга Раковић

Помоћник директора

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2011. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Наташа Милојевић

Помоћник директора

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1999. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Оливера Тијанић

Педагог

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2013. године

Ivana_Stajic_slika_01
Ивана Стајић

Педагог

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2018. године

Mira_Milutinović_slika
Мира Милутиновић

Психолог

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2016. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Драгана Богојевић Бунарџић

Библиотекар

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2007. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Јована Миловановић

Библиотекар

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2021. године

Административно особље

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Оливер Рудњанин

Секретар

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2006. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Катарина Зеленовић

Шеф рачуноводства

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2017. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Гордана Пејчић

Административно-финансијски радник

Стручна спрема:
Средња

У школи од:
2011. године

Наставно особље

Sandra_Rudnjanin_slika
Сандра Рудњанин

Наставник српског језика

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1999. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Бојана Кошанин

Наставник српског језика

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2013. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Јасмина Карајовић

Наставник српског језика

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2000. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Слађана Милојевић

Наставник српског језика

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1999. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Милена Глишовић

Наставник српског језика

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1999. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Јована Миловановић

Наставник српског језика и грађанског васпитања

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2021. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Радица Поповић

Наставник српског језика

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1988. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Катарина Ћирић

Наставник енглеског језика

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1999. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Данијела Анђелковић

Наставник енглеског језика

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2003. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Мирјана Максимовић

Наставник енглеског језика

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2000. године

Marijana_Drazovic_slika
Маријана Дражовић

Наставник енглеског језика

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2006. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Данијела Блажевски

Наставник енглеског језика

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2001. године

Sonja_Velickovic_slika
Соња Величковић

Наставник немачког језика

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1997. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Љубица Вељковић

Наставник немачког језика

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2021. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Јелена Ђонић

Наставник италијанског језика

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2010. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Бојана Ђуричић

Наставник италијанског језика

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2007. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Милан Андријанић

Наставник математике

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2002. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Весна Милачић

Наставник математике

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1998. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Олга Раковић

Наставник математике

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2011. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Иван Вучковић

Наставник математике и информатике

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2016. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Урош Андријанић

Наставник математике

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2015. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Драган Јовановић

Наставник математике

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1990. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Миленко Ђурић

Наставник историје

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2001. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Горан Димитријевић

Наставник историје

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2013. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Ивица Гољић

Наставник историје

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2013. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Љиљана Ракић

Наставник географије

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1994. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Наташа Милојевић

Наставник географије

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2000. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Сњежана Велимировић

Наставник физике

Стручна спрема:
Виша

У школи од:
1985. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Јована Милијановић

Наставник физике

Стручна спрема:
Виша

У школи од:
2016. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Дејан Ракоњац

Наставник физике

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2003. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Јелена Савић

Наставник хемије

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2016. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Љиљана Вукадиновић

Наставник хемије

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2014. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Биљана Вујашевић

Наставник биологије

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1999. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Станислава Јовановић Поповић

Наставник биологије

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2004. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Наташа Јовић

Наставник биологије

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2009. године

Tanja_Milošević_slika
Тања Милошевић

Наставник биологије

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2014. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Слађана Сушић

Наставник технике и технологије

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2020. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Снежана Петровић

Наставник технике и технологије

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2003. године

Vesna_Bujic_slika
Весна Бујић

Наставник технике и технологије

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2020. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Славица Чоловић

Наставник технике и технологије

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2007. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Марија Радосављевић

Наставник ликовне културе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1999. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Миладин Отовић

Наставник ликовне културе

Стручна спрема:
Доктор наука

У школи од:
2003. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Марија Чубрић

Наставник музичке културе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1999. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Драгана Адамовић Станишић

Наставник музичке културе

Стручна спрема:
Виша

У школи од:
1992. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Тања Ивановски Перић

Наставник физичког и здравственог васпитања

Стручна спрема:
Магистар

У школи од:
2002. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Стеван Стојановић

Наставник физичког и здравственог васпитања

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2003. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Иван Видовић

Наставник физичког и здравственог васпитања

Стручна спрема:
Виша

У школи од:
2015. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Срећко Ђоковић

Наставник физичког и здравственог васпитања

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2002. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Илија Ђурић

Наставник физичког и здравственог васпитања

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2006. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Милан Коматина

Наставник информатике и рачунарства

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2005. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Драган Рудњанин

Наставник информатике и рачунарства

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2000. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Марко Јоргић

Наставник верске наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2013. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Ана Црепуљаревић

Наставник верске наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2008. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Димитрије Радмилац

Наставник верске наставе

Стручна спрема:
Виша

У школи од:
2019. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Весна Ристовић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2000. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Данијела Гаровић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1995. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Мила Луковић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1996. године

Tanja_Mihajlovic_slika
Тања Пршић Михајловић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1998. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Анђелка Миленковић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2000. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Јелена Митрић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2009. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Данијела Грујић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2010. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Анђелка Гочанин

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2004. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Мирјана Миленковић Вранић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1995. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Снежана Миковић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Виша

У школи од:
1998. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Јелица Крушчић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2009. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Катарина Шулубурић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2010. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Владанка Спасојевић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1998. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Татјана Марјановић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1991. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Драгана Величић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2006. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Јасна Босић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1998. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Гордана Мићовић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1997. године

Tatjana_Đukić_slika
Татјана Ђукић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
1996. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Драгана Марић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2000. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Јелена Катић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2012. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Невена Јаковљевић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2011. године

Marija_Stosic_slika
Марија Стошић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2008. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Марија Ракић

Наставник разредне наставе

Стручна спрема:
Висока

У школи од:
2003. године

Ваннаставно помоћно особље

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Радоица Васиљевић

Домар/мајстор одржавања

Стручна спрема:
Средња

У школи од:
2014. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Данијел Илић

Домар/мајстор одржавања

Стручна спрема:
Средња

У школи од:
2017. године

Milos_Biorac_slika
Милош Бијорац

Домар/мајстор одржавања

Стручна спрема:
Средња

У школи од:
1995. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Милена Варевац Шиљковић

Сервирка и хигијеничарка

Стручна спрема:
Средња - сервирка
Основна - хигијеничарка

У школи од:
2001. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Магдалена Савић

Сервирка и хигијеничарка

Стручна спрема:
Средња - сервирка
Основна - хигијеничарка

У школи од:
2001. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Снежана Анђелковић

Хигијеничарка

Стручна спрема:
Основна

У школи од:
1986. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Весна Пајовић

Хигијеничарка

Стручна спрема:
Основна

У школи од:
2002. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Радојка Андрејић

Хигијеничарка

Стручна спрема:
Основна

У школи од:
1988. године

Gordana_Tanasković_slika
Гордана Танасковић

Хигијеничарка

Стручна спрема:
Основна

У школи од:
1989. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Милка Миловановић Мијаиловић

Хигијеничарка

Стручна спрема:
Основна

У школи од:
1992. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Сања Вукомановић

Хигијеничарка

Стручна спрема:
Основна

У школи од:
2016. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Тијана Ђуровић

Хигијеничарка

Стручна спрема:
Основна

У школи од:
2023. године

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150
Слађана Лазовић

Хигијеничарка

Стручна спрема:
Основна

У школи од:
2008. године

Svetlana_Božić
Светлана Божић

Хигијеничарка

Стручна спрема:
Основна

У школи од:
2014. године