ОШ Вук Караџић Краљево

Одељењске старешине

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Јелена Јоновић

Стручна спрема:
Висока

Радно искуство у школи:
12 годинa

Ангажовање:
55%

Одељењски старешина одељења V-1 у школи у Краљеву. 
Одељење има 18 ученика и то:
  • 12 девојчица
  • 6 дечака
имејл адреса за контакт:
jelena.jonovic@osvukkaradzickv.edu.rs
Одељењски старешина одељења V-2 у школи у Краљеву. 
Одељење има 22 ученика и то:
  • 12 девојчица
  • 10 дечака
имејл адреса за контакт:
petar.petrovic@osvukkaradzickv.edu.rs
OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Петар Петровић

Стручна спрема:
Висока

Радно искуство у школи:
12 годинa

Ангажовање:
55%