Пројекат “СУПЕРАУТОБУС”

ДешавањаComments Off on Пројекат “СУПЕРАУТОБУС”

Две радионице (једна за ниже и једна за више разреде) су реализовали 29. октобра 2015. године у издвојеном одељењу Берановац едукатори Супераутобуса – Ивана Матејић, Милош Томаш и Сања Попов.


Шта је Супер аутобус?

Супер аутобус је покретни центар за рад са децом, који као основни метод учења користи игру и забаву, имајући стално у виду педагошке циљеве везане за подстицање и развој самопоуздања, групни рад, подстицање међусобног поштовања и уважавање разлика међу децом, било да су социјалне, економске, етничке, старосне или било које друге природе. Супер аутобус тим би чинили стручњаци из области педагогије, уметности или спорта, као и комби препун материјала за рад са децом.Тај комби би посећивао децу из различитих општина широм Србије, рушио баријере између села и градова.

Пројекат ће дати прилику деци да забораве свакодневне бриге узроковане различитим социјалним променама које утичу и на њихову креативност, вештине и способности. Осим педагошке позадине, ове активности децу не би коштале ништа, биле би им забавне и уједно би побољшале њихово знање и вештине. Циљ нам је окупити децу различите социјалне, економске или било које друге припадности и понудити им едукацију кроз игру и забаву.


Шта је циљ Супер аутобуса?

Општи циљ пројекта је да се деци обезбеди сигуран простор како би уживали у образовним и рекреативним активностима са циљем подстицања њиховог образовања, развоја и благостања.

  • Програм “Супер аутобус” има за циљ да омогући лакшу интеграцију социјално маргинализоване деце, деце са посебним потребама, ромске деце, деце без родитељског старања и деце која живе у изолованим руралним подручјима.
  • Poбољшање њиховог успеха у школи, лакши контакт са околином као и повећање нивоа самопоуздања,
  • Cаветодавни рад у програму, рад са професионалцима, превентивно ће деловати на девијантне појаве у понашању као што су алкохолизам, наркоманија и сл.

Информације прикупљене на терену о потребној подршци деци и породицама биће прослеђиване надлежним службама, а родитељи и деца ће добити основне информације о својим правима и службама којима се могу обратити. На овај начин би се остварило умрежавање деце и породица са услугама које постоје у локалној заједници као и боља веза измедју постојећих ресурса и потреба породица и деце.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.