ОШ Вук Караџић Краљево

О продуженом боравку

Продужени боравак је необавезни облик васпитно-образовног рада. Он допуњује бригу родитеља о деци и задовољава потребу за слободним временом и учењем.
У нашој школи намењен је ученицима 1. и 2. разреда , рад се одвија у две смене пре и после наставе. Радно време боравка је од 7 до 17 часова. Омогућили смо леп простор прилагођен дечијим потребама, опремљем неопходним дидактичким средствима.
 
 
* ПРОГРАМ РАДА
 
 

Продужени боравак пружа деци и породици организован програм заснован на принципима МОНТЕСОРИ методологије у циљу потпуног психофизичког развоја ученика.
Време у продуженом боравку организујемо кроз следеће активности:

  • Слободно време (друштвене игре по слободном избору, игре опуштања, спортске игре, посете позоришту и другим културним установама…)
  • Време за израду домаћих задатака (домаће задатке ученици раде самостално и уз помоћ учитеља, ради се на утврђивању градива које је рађено у школи).
  • Усмерене активности ученика – Сваког дана у продуженом боравку организујемо различите врсте радионица (креативне, еколошке, драмске, ликовне и музичке).

Продужени боравак у нашој школи заснива се на стварању услова да ученици у целини задовоље потребу за изражавањем и комуникацијом, продубе интересовања, усаврше вештине и повећају обим и квалитет знања.


Боравак је дружење, комуникација, оспособљавање , игра и забава.
ДОЂИТЕ ДА СЕ ДРУЖИМО!!!